อุปกรณ์เซฟตี้

     
ชุดป้องกันฝุ่น แถบสะท้อน ครอบหู/ อุปกรณ์ลดเสียง
     
หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย หน้ากาก อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยแพ็ค
     
แว่นตา/ แว่นตานิรภัย ถุงมือเอนกประสงค์/นิรภัย หมวกและหน้ากากนิรภัย
     
อุปกรณ์พยุงหลัง อุปกรณ์กันตก พรมดักฝุ่น
   
เทปกันลื่น แถบสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะ