บริษัท โกมาท จำกัด เราเป็นเทรดเดอร์ จำหน่ายสินค้าหลากหลาย จากผู้ลิตโดยตรง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 สินค้าที่จำหน่ายแบ่งออกเป็นหมวดหมู่หลักๆดังนี้ น้ำยาทำความสะอาด อุปกรณ์ทำความสะอาด กระดาษชำระ ถังขยะ อุปกรณ์เซฟตี้ พาเลทและลังพลาสติกอุตสาหกรรม เครื่องมือช่าง และจัดหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราแบ่งเป็นกลุ่มๆดังนี้ ลูกค้าที่เกิดจากการขายตรงจะเป็น โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม หน่วยราชการ เช่น โรงพยาบาล เทศบาล อบต. เรามีลูกค้าเป็นโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในชลบุรีและระยอง ประมาณ 70-80 โรงงาน และ ลูกค้าหน่วยราชการประมาณ 30 เปอร์เซ็น ของลูกค้าเรา อีกส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าที่เกิดจากการขายออนไลน์ จะเป็นเทรดเดอร์ด้วยกัน และลูกค้าทั่วไป เราได้ใช้เว็บช็อปปิ้งออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าของเรา หลักในการประกอบธุรกิจของเรา คือเราพยายามสรรหาสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำและสามารถขายให้ลูกค้าในราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งเราและลูกค้า และ พยายามพัฒนาระบบการทำงานในองค์กรของเรา เพื่อสามารถบริการลูกค้าได้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับลูกค้า การจัดหาและดูแลสินค้า และการจัดส่งสินค้าให้ทันกับความต้องการของลูกค้า