อุปกรณ์เซฟตี้

              แว่นตานิรภัย

                 เสื้อกันฝุ่น

               หน้ากากกันฝุ่น

สินค้าสิ้นเปลือง

         น้ำยาทำความสะอาด

               ถุงขยะ/เศษผ้า

                 กระดาษชำระ

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

                        ถังขยะ