หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย

     

3200-55 ชุดป้องกันยาฆ่าแมลง

6001 ตลับกรองไอระเหยสารเคมี

6002 ตลับกรองไอกรด

     

6003 ตลับกรองไอระเหยสารเคมีและไอกรด

6004 ตลับกรองแอมโมเนีย

6005 ตลับกรองฟอร์มัลดีไฮด์ และไอระเหย

     

6100 หน้ากากครึ่งหน้าขนาดเล็ก

6200 หน้ากากครึ่งหน้าขนาดกลาง 6300 หน้ากากครึ่งหน้าขนาดใหญ่
     
6502 หน้ากากครึ่งหน้าซิลิโคนขนาดกลาง แบบห้อยที่คอไม่ได้ 6502QL หน้ากากครึ่งหน้าซิลิโคนขนาดกลาง แบบห้อยคอได้

7501 หน้ากากครึ่งหน้าขนาดเล็ก