พาเลทอุตสาหกรรมหนัก

     

พาเลทพลาสติก : AS1012P20   1,000×1,200×200 มม.

พาเลทพลาสติก : AS1012P18    1,000×1,200×180 มม.

พาเลทพลาสติก : AS1012P15   1,000×1,200×150 มม.

     
พาเลทพลาสติก : KAS1012P155 1,000×1,200×155 มม. พาเลทพลาสติก : KAE1012PR155 1,000×1,200×155 มม. พาเลทพลาสติก : KAS1012PRH15 1,000×1,200×155 มม.
     
พาเลทพลาสติก : MAD1012PR20 1,000×1,200×200 มม. พาเลทพลาสติก : HAD1012TP20 1,000×1,200×200 มม.

พาเลทพลาสติก : HAD1114       1,100×1,400×142 มม.

     

พาเลทพลาสติก : AS1212LP-1   1,000×1,200×150 มม. พาเลทพลาสติก : ES0812          1,000×1,200×155 มม.

พาเลทพลาสติก : ES1012LCA   1,000×1,200×160 มม.

     

พาเลทพลาสติก : ES1012LCB     800×1,200×170 มม.

พาเลทพลาสติก : ES1012N        1,000×1,200×150 มม.

พาเลทพลาสติก : ES1012          1,000×1,200×150 มม.

     

พาเลทพลาสติก : ES1212C       1,000×1,200×150 มม.

พาเลทพลาสติก : ES1212N        1,000×1,200×155 มม.

พาเลทพลาสติก : ES1212          1,000×1,200×160 มม.

     

พาเลทพลาสติก : FS1012F           800×1,200×170 มม.

พาเลทพลาสติก : AS1012TB15 1,000×1,200×150 มม. พาเลทพลาสติก : AS1012TBA15 1,000×1,200×150 มม.
     
พาเลทพลาสติก : AS1012TP15 1,000×1,200×150 มม. พาเลทพลาสติก : AS1012TPA15 1,000×1,200×155 มม. พาเลทพลาสติก : AS1012TCA15 1,000×1,200×160 มม.
     

พาเลทพลาสติก : AS1012TC18     800×1,200×170 มม.

พาเลทพลาสติก : AS1012TC20 1,000×1,200×150 มม. พาเลทพลาสติก : AS1012TP18 1,000×1,200×150 มม.
     
พาเลทพลาสติก : AS1012TP20 1,000×1,200×200 มม. พาเลทพลาสติก : AS1111LC       1,100×1,100×160 มม.

พาเลทพลาสติก : AS1111LP      1,100×1,100×160 มม.

     

พาเลทพลาสติก : AS1212LC      1200×1,200×160 มม.

พาเลทพลาสติก : AS1212LP       1200×1,200×160 มม. พาเลทพลาสติก : AD1012TB15 1,000×1,200×150 มม.
     
พาเลทพลาสติก : AD1012TP15 1,000×1,200×150 มม. พาเลทพลาสติก : AD1012TBA15 1,100×1,100×160 มม. พาเลทพลาสติก : AD1012TPA15 1,100×1,100×160 มม.
     
พาเลทพลาสติก : AD1012TCA15 1,000×1,200×150 มม. พาเลทพลาสติก : AD1111LC      1,000×1,200×150 มม.

พาเลทพลาสติก : AD1111LP      1,000×1,200×150 มม.

     

พาเลทพลาสติก : AD1212LC     1,200×1,200×160 มม.

พาเลทพลาสติก : AD1212LP     1,200×1,200×160 มม.

พาเลทพลาสติก : AD1212LP-1   1,200×1,200×160 มม.