พาเลทส่งออก

     
พาเลทพลาสติก : RAS1111

1,100×1,100×135 มม.

พาเลทพลาสติก : RAD1111

1,100×1,100×135 มม.

พาเลทพลาสติก : LT1012

1,000×1,200×135 มม.

     

พาเลทพลาสติก : LT1012S

1,000×1,200×155 มม.

พาเลทพลาสติก : LT1012N

1,000×1,200×135 มม.

พาเลทพลาสติก : LT1012NS

1,000×1,200×155 มม.

     

พาเลทพลาสติก : LT1111

1,100×1,100×135 มม.

พาเลทพลาสติก : LT1111S

1,100×1,100×155 มม.

พาเลทพลาสติก : LT1111N

1,100×1,100×135 มม.

     

พาเลทพลาสติก : LT1111NS

1,100×1,100×155 มม.

พาเลทพลาสติก : LS1012

1,000×1,200×135 มม.

พาเลทพลาสติก : LS1012S

1,000×1,200×155 มม.

     

พาเลทพลาสติก : LS1111

1,100×1,100×135 มม.

พาเลทพลาสติก : LS1111S

1,100×1,100×155 มม.

พาเลทพลาสติก : LW0812

800×1,200×130 มม.

     

พาเลทพลาสติก : LW0812S

800×1,200×150 มม.

พาเลทพลาสติก : LW1012N

1,000×1,200×130 มม.

พาเลทพลาสติก : LW1012NS

1,000×1,200×150  มม.

     
พาเลทพลาสติก : LW1111N

1,100×1,100×130 มม.

พาเลทพลาสติก : LW1111NS

1,100×1,100×150 มม.

พาเลทพลาสติก : ES1012LW

1,000×1,200×135 มม.

     

พาเลทพลาสติก : CSA1010

1,000×1,000×97 มม.

พาเลทพลาสติก : CSB1010 .

1,050×1,050×97 มม

พาเลทพลาสติก : CSC1111

1,100×1,100×97 มม.

     
พาเลทพลาสติก : CDA1111

1,100×1,100×130 มม.

พาเลทพลาสติก : CDB1111

1,100×1,100×130 มม.

พาเลทพลาสติก : CDA1114

1,120×1,420×128 มม.