ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

 

3M ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ 

กลิ่น ลักส์

3M ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ

ชนิดเข้นข้น กลิ่นอ่อนละมุน

3M สบู่เหลวล้างมือ

สูตรขจัดคราบนํ้ามัน

     

3M ผลิตภัณฑ์ล้างจาน

ชนิดเข้มข้น สูตรมะนาว

3M ผลิตภัณฑ์ล้างจาน

ชนิดเข้นข้น กลิ่นอ่อนละมุน

3M ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น

กลิ่น โรแมนติคโรส

     

3M ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น

กลิ่นลิลลี่ บูเก้

3M ผลิตภัณฑ์ล้างห้องนํ้า

 กลิ่นพฤกษา

3M ผลิตภัณฑ์ล้างห้องนํ้า

คอมเมอร์เชียล

     

3M ผลิตภัณฑ์ล้างห้องนํ้า

ขจัดคราบหนัก กลิ่นวอเตอร์ลู

3M ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่า

กลิ่นตะไคร้หอม

3M ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่า

กลิ่นลิลลี่ บูเก้

     

3M ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์

3M ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจก

3M ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจก

     

3M ผลิตภัณฑ์ดันฝุ่น

สูตรน้ำม้น

3M ผลิตภัณฑ์ดันฝุ่น

สูตรน้ำ

3M ผลิตภัณฑ์ล้างลอกแว๊กซ์

     

3M ผลิตภัณฑ์ล้างลอกแว๊กซ์

คอมเมอเชียล

 3M ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น

 3M ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น

สูตรความเงาพิเศษ

3M ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์

3M ผลิตภัณฑ์ปั่นเงาและลบรอย

3M ผลิตภัณฑ์ซักพรม 

     

3M ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 20 ลิตร

ชนิดเข้มข้น สูตรมะนาว

3M ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 20 ลิตร

ชนิดเข้นข้น กลิ่นอ่อนละมุน

3M ผลิตภัณฑ์ล้างลอกแว๊กซ์ 20ลิตร

     

3M ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น 20ลิตร

3M ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น

สูตรความเงาพิเศษ

3M ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล

ทำความสะอาดมือ